PROJEKT
Vagónové kupé
Vagónové kupé pro tělesně postižené bylo námětem diplomové práce  na VUT  Brno v roce 1990.
Projekt byl vypracován ve spolupráci s podnikem Vagónka Studénka.
První kupé v řadě je přizpůsobeno pro tělesně postižené osoby. Přístup pro vozík je umožněn pomocí
dvou navzájem k sobě kolmých výsuvných dveří. Prostor pro vozík vznikne sklopením sedadel.
Model kupé je vyroben z plastu v měřítku 1:20. Délka je 21 cm.
Následující obrázky 1 až 5 ukazují jednotlivé fáze vjezdu vozíku do kupé.

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

druhé kupé v řadě s oddělitelnými stoly